مجموعه اتاق فرار

شدو اسکیپ روم

مجموعه «شدو اسکیپ روم» تاکنون بازی وحشت در آمیتی ویل را ارائه داده است.

اتاق فرار وحشت در آمیتی ویل
صادقیه، ستارخان، بلوار شهدای صادقیه، پلاک 25، واحد 8
تلفن: 09026031342