کاربر گرامی جهت لود سریعتر سایت لطفاً VPN خود را خاموش کنید.

مجموعه اتاق فرار

شاه کلید اسکیپ

مجموعه «مستر کی اسکیپ» تاکنون بازی های او اینجاست و فرازمینی را ارائه داده است.

اتاق فرار او اینجاست
شاهرود – خیابان ایستگاه – انتهای کوچه سوم – اتاق فرار شاه کلید
تلفن: 09395115882

اتاق فرار فرازمینی
شاهرود – خیابان ایستگاه – انتهای کوچه سوم – اتاق فرار شاه کلید

تلفن: 09395115882

تلفن مجموعه: 09395115882

اینستاگرام: masterkey_shahrood