مجموعه اتاق فرار

شانس فرار

مجموعه «شانس فرار» تاکنون بازی بیگناه را ارائه داده است.

اتاق فرار بیگناه
تهران ، نازی آباد، خیابان حدادی، کوچه یاسری شمال
تلفن: 09218737875

اینستاگرام: chance_escape

وبسایت: chanceescape.ir