مجموعه اتاق فرار

سکرت روم

مجموعه «سکرت روم» تاکنون بازی خصومت را ارائه داده است.

اتاق فرار خصومت
اتوبان بابایی شرق، بعد از ورودی لواسان، شهرک شهپریان ( البرز )، بلوک 4
تلفن: 09120234302