مجموعه اتاق فرار

Senator

مجموعه «سناتور روم» تاکنون بازی های بتشیبا و داس مرگ را ارائه داده است.

اتاق فرار بتشیبا
کرج، فردیس، خوشنام، بعد از میدان امام حسین، رو به روی بانک تجارت، پلاک 78

اتاق فرار داس مرگ
کرج، شاهین ویلا، نبش 13 غربی قلم، ساختمان شروین، طبقه زیر زمین