مجموعه اتاق فرار

ساعت شنی

مجموعه «ساعت شنی» تاکنون بازی سرنوشت را ارائه داده است.

اتاق فرار سرنوشت
کرج, شاهین ویلا، شاهین ویلا، ۲۲ بهمن جنوبی، جنب کوچه ی بهشتی، پلاک ۱
تلفن: 09383464139