مجموعه اتاق فرار

زد روم

مجموعه «زد روم» تاکنون بازی سعالی را ارائه داده است.

اتاق فرار سعالی
کرج، حصارک، کمالشهر، خیابان ولیعصر، ساختمان کوثر
تلفن: 09358185577

اینستاگرام: zroom_escape