مجموعه اتاق فرار

روم سون اسکیپ

مجموعه اتاق فرار روم سون اسکیپ فعالیت خود را در پاییز 1400 با راه اندازی اتاق فرار «ورود ممنوع» در منطقه جردن تهران آغاز نمود.