مجموعه اتاق فرار

رستل روم

مجموعه «رستل روم» تاکنون بازی تبرئه را ارائه داده است.

اتاق فرار تبرئه
تهرانپارس -بالاتر از فلکه اول تهرانپارس – چهار راه تیر انداز – به سمت مترو تهرانپارس – پلاک ۱۱۶
تلفن: 09212637515