مجموعه اتاق فرار

رد اسکیپ روم

مجموعه «رد اسکیپ روم» تاکنون بازی های نویسنده پیچ اشتباهی و یتیم خانه را ارائه داده است.

اتاق فرار پیچ اشتباهی
سعادت آباد ، صرافهای جنوبی ، خیابان 35 شرقی ، پ 25
تلفن: ۰۹۱۲۸۳۳۴۰۶۳

اتاق فرار یتیم خانه
سعادت آباد ، صرافهای جنوبی ، خیابان 35 شرقی ، پ 25
تلفن: ۰۹۱۲۸۳۳۴۰۶۳

اینستاگرام: red.escaperoom