مجموعه اتاق فرار

رتسل روم

مجموعه «رتسل روم» تاکنون بازی تبرئه را ارائه داده است.

اتاق فرار تبرئه
تهرانپارس -بالاتر از فلکه اول تهرانپارس – چهار راه تیر انداز – به سمت مترو تهرانپارس – پلاک ۱۱۶
تلفن: 09212637515

اتاق فرار شیطان صدا ندارد
تهرانپارس -بالاتر از فلکه اول تهرانپارس – چهار راه تیر انداز – به سمت مترو تهرانپارس – پلاک ۱۱۶
تلفن: 09212637515

اینستاگرام: ratselroom

فالو کنید تخفیف بگیرید