مجموعه اتاق فرار

راک اسکیپ روم

مجموعه «راک اسکیپ روم» تاکنون بازی‌ هاستل را ارائه داده است.

اتاق فرار هاستل
اکباتان، بیمه سوم
تلفن: 09217365300

اینستاگرام: rockescaperoom