مجموعه اتاق فرار

راک اسکیپ روم

مجموعه «راک اسکیپ روم» تاکنون بازی‌های منسون و هاستل را ارائه داده است.

اتاق فرار منسون
انتهای یادگار امام جنوب، میدان هرمزان، روبروی پارک، اتاق فرار منسون
تلفن: 09034361516

اتاق فرار هاستل
اکباتان، بیمه سوم
تلفن: 09217365300

اینستاگرام: rockescaperoom