مجموعه اتاق فرار

رئال اسکیپ

مجموعه «رئال اسکیپ» تاکنون بازی شمارش معکوس را ارائه داده است.

اتاق فرار شمارش معکوس
تهران، خیابان سبلان جنوبی، پلاک 192
تلفن: 09202005905

وبسایت: realescape.ir