مجموعه اتاق فرار

رئال اسکیپ

مجموعه «رئال اسکیپ» تاکنون بازی های شمارش معکوس و طوبی را ارائه داده است.

اتاق فرار شمارش معکوس
تهران، خیابان سبلان جنوبی، پلاک 192