مجموعه اتاق فرار

دیگران

مجموعه اتاق فرار دیگران فعالیت خود را در زمستان 1400 با افتتاح اتاق فرار گنجینه ارواح آغاز کرد.
آدرس:
میدان کرج ،خط دوم حصار ،کوچه مدرسه شهید یوسفی ،انتهای کوچه ،جنب رودخانه ،پلاک۱