مجموعه اتاق فرار

Different Escape

مجموعه «دیفرنت اسکیپ روم» تاکنون بازی های آتلیه و موزه تسخیر شده را ارائه داده است.

اتاق فرار آتلیه
فلاح، 20 متری ابوذر، تقاطع باقری، جنب داروخانه، پلاک 793

اتاق فرار موزه تسخیر شده

خیابان سی متری جی – خیابان فتح ابادی – پلاک2 واحد 2