مجموعه اتاق فرار

دررو

مجموعه «دررو» تاکنون بازی‌های اونتور و بخش یازدهم را ارائه داده است.

اتاق فرار اونتور
۴۵ گلشهر ، بلوار پونه، اتاق فرار اونتور
تلفن: 09109445781

اتاق فرار بخش یازدهم
۴۵ گلشهر ، بلوار پونه، اتاق فرار بخش یازدهم
تلفن: 09109445781