مجموعه اتاق فرار

دایرفول اسکیپ

مجموعه «دایرفول اسکیپ » تاکنون بازی‌های معدن،موکل، لاقیس را ارائه داده است.

آدرس:
تهران , خیابان جنت اباد جنوبی، نرسیده به کاشانی کوچه دوم غربی، پلاک ۲