مجموعه اتاق فرار

دالی اسکیپ روم

مجموعه «دالی اسکیپ روم» تاکنون بازی سحر سیاه سارا را ارائه داده است.

اتاق فرار سحر سیاه سارا
تهران، شهران
تلفن: 09351023737

اتاق فرار مانی هیست
تهران، شهران
تلفن: 09351023737

اینستاگرام: escaperoom_dali