مجموعه اتاق فرار

دالی اسکیپ روم

مجموعه «دالی اسکیپ روم» تاکنون بازی جادوی سیاه سارا را ارائه داده است.

اتاق فرار جادوی سیاه سارا
تهران، شهران
تلفن: 09351023737

اینستاگرام: escaperoom_dali