مجموعه اتاق فرار

دارک اسکیپ

مجموعه دارک اسکیپ فعالیت خود را از سال 1397 با افتتاح اتاق فرار کلبه متروکه آغاز نمود. مجموعه دارک اسکیپ تا امروز با اتاق فرارهای ملک پدری، قصاص، تازیانه، کژال، سنگسار، کهزاد، برزخ، تیر 1401 در تهران و اتاق فرار موصل در ایلام را به علاقمندان اسکیپ روم ارائه داده است.