مجموعه اتاق فرار

دارکنس روم

مجموعه «دارکنس روم» تاکنون بازی‌های  آوانگارد، ناقوس مرگ، نگاتیو را ارائه داده است و بازی اتاق فرار نامیرا نیز از این مجموعه به زودی افتتاح میگردد.

اتاق فرار آوانگارد
کرج،باغستان،کوی گوهر، اتاق فرار آوانگارد
تلفن:09300935009

اتاق فرار ناقوس مرگ
کرج،باغستان،کوی گوهر، اتاق فرار ناقوس مرگ
تلفن:09300935009

اتاق فرار نگاتیو
کرج،باغستان،کوی گوهر، اتاق فرار نگاتیو
تلفن:09300935009

اتاق فرار نامیرا (به زودی)
بلوار باغستان، میدان امام حسین، کوی گوهر
تلفن:09300935009