مجموعه اتاق فرار

جوکر اسکیپ روم

مجموعه «جوکر اسکیپ روم» تاکنون بازی فروشگاه نحس را ارائه داده است.

اتاق فرار فروشگاه نحس
ميدان كتاب ضلع شمال شرقی جنب داروخانه دکتر رستمی پ 159 زنگ 5 طبقه 4 ، اتاق فرار فروشگاه نحس
تلفن: 09223246483