مجموعه اتاق فرار

جونیور اسکیپ روم

مجموعه «جونیور اسکیپ» تاکنون بازی منتالیست را ارائه داده است.

اتاق فرار منتالیست
بلوار دانشگاه نرسیده به هوا فضای سپاه سرای محله کوهک طبقه سوم
تلفن: 09122382331

اینستاگرام: juniorescaperoom