مجموعه اتاق فرار

جاست اسکیپ

مجموعه «جاست اسکیپ» تاکنون بازی جادوی سیاه را ارائه داده است.

اتاق فرار جادوی سیاه
اشرفی اصفهانی، سیمون بلیوار، ابتدای شهرک نفت، کوچه یکم خیابان 12 بهمن، کوچه گل رز پلاک 3
تلفن: 02144881058

وبسایت: justescape.ir