مجموعه اتاق فرار

تهران اسکیپ

مجموعه «تهران اسکیپ» تاکنون بازی‌های کارناوال مرگ و اژدهای سرخ را ارائه داده است.

اتاق فرار کارناوال مرگ
خیابان موحد دانش (اقدسیه)، نبش خیابان فیروزبخش، مجتمع آواسنتر، طبقه منفی دو (فودمارکت)، اتاق فرار کارناوال مرگ
تلفن: 09128101410

اتاق فرار اژدهای سرخ
خیابان موحد دانش (اقدسیه)، نبش خیابان فیروزبخش، مجتمع آواسنتر، طبقه منفی دو (فودمارکت)، اتاق فرار اژدهای سرخ
تلفن: 09128101410

 

وبسایت: tehranescape.com