مجموعه اتاق فرار

تاپ اسکیپ

مجموعه «تاپ اسکیپ» تاکنون بازی قصاص را ارائه داده است.

اتاق فرار قصاص
تهرانپارس، خیابان فرجام، تقاطع فرجام عبادی

تلفن:09127755569