مجموعه اتاق فرار

تاج اسکیپ روم

مجموعه «تاج اسکیپ روم» تاکنون بازی‌های ویروس و خونه جنی را ارائه داده است.

اتاق فرار ویروس
تهران، خیابان ستارخان، سه راه باقرخان، جنب سفره خانه باغ فردوس، پلاک 168، طبقه همکف، اتاق فرار ویروس
تلفن: 09019900109

اتاق فرار خونه جنی
تهران، خیابان ستارخان، سه راه باقرخان، جنب سفره خانه باغ فردوس، پلاک 168، طبقه همکف، اتاق فرار خونه جنی
تلفن: 09019900109