مجموعه اتاق فرار

بینگو اسکیپ روم

مجموعه «بینگو اسکیپ روم» تاکنون بازی های ناقوس و طاق خونی را ارائه داده است.

اتاق فرار ناقوس
دهکده المپیک – بلوار هوانیروز – بین بلوار گلها و کاج – قبل از خیابان گلسار – بین تابلو سازی مولا و لبنیات سنتی یزدی پلاک ۶۷/۲ در سمت چپ زنگ یک

تاق فرار طاق خونی
دهکده المپیک – بلوار هوانیروز – بین بلوار گلها و کاج – قبل از خیابان گلسار – بین تابلو سازی مولا و لبنیات سنتی یزدی پلاک ۶۷/۲ در سمت چپ زنگ یک