مجموعه اتاق فرار

بوم اسکیپ

مجموعه «بوم اسکیپ» تاکنون بازی‌های حریم شخصی، رستگاری بیولوژیکی و وارونگی را ارائه داده است.

اتاق فرار حریم شخصی

 میدان کاج،خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان پنجم (نوروزی)، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰
تلفن: 09361771819

اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی

میدان کاج،خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان پنجم (نوروزی)، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰
تلفن: 09361771819

اتاق فرار وارونگی

میدان کاج،خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان پنجم (نوروزی)، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰
تلفن: 09361771819

وبسایت: boomescape.ir

اینستاگرام: escaperoom_boom