مجموعه اتاق فرار

بلک روم

مجموعه «بلک روم» تاکنون بازی‌ عجوزه را ارائه داده است.

اتاق فرار عجوزه

کرج – ۴۵ متری گلشهر – بلوار پونه شرقی – خیابان گلستان سوم

9025074629