مجموعه اتاق فرار

بلادی هوس

مجموعه «بلادی هوس» تاکنون بازی‌های هیپنوگرام و کالبد شکافی را ارائه داده است.

اتاق فرار هیپنوگرام
شهران، انتهای خیابان نظری، بلوار کوهسار، ساختمان سبز، پلاک ۱۶۳، اتاق فرار هیپنوگرام
تلفن: 09127142806

اتاق فرار کالبد شکافی
شهران، انتهای خیابان نظری، بلوار کوهسار، ساختمان سبز، پلاک ۱۶۳، اتاق فرار کالبد شکافی
تلفن: 09127142806