مجموعه اتاق فرار

برین استورم

مجموعه «برین استورم» تاکنون بازی قصر جن زده را ارائه داده است.

اتاق فرار قصر جن زده
تهران، پیروزی، خیابان پنجم نیرو هوایی، بالاتر از فلکه دوم نیرو هوایی، خیابان 4/37، پلاک 32
تلفن: 09353444129

نشانی سایت: bsescaperoom.com

اینستاگرام: brainstorm_escaperoom