مجموعه اتاق فرار

ایکس ری

مجموعه «ایکس ری اسکیپ روم» تاکنون بازی سرداب را ارائه داده است.

اتاق فرار سرداب
کرج، گوهردشت، فاز 3، نبش خیابان اول، بلوار انقلاب

فالو کنید تخفیف بگیرید