مجموعه اتاق فرار

X ray

مجموعه «ایکس ری اسکیپ روم» تاکنون بازی سرداب را ارائه داده است.

اتاق فرار سرداب
کرج، گوهردشت، فاز 3، نبش خیابان اول، بلوار انقلاب