مجموعه اتاق فرار

اینفینیتی اسکیپ روم

مجموعه «اینفینیتی اسکیپ روم» تاکنون بازی‌های آخرین تماس و بیمارستان زامبی را ارائه داده است.

اتاق فرار آخرین تماس
سیدخندان ، خ سیمرغ شرقی ، نبش بن بست مقدم پ 38 ، اتاق فرار آخرین تماس
تلفن: 09371164516

اتاق فرار بیمارستان زامبی
سیدخندان ، خ سیمرغ شرقی ، نبش بن بست مقدم پ 38 ، اتاق فرار بیمارستان زامبی
تلفن: 09371164516

وبسایت: infinityescaperoom.ir