مجموعه اتاق فرار

ایلوژن

مجموعه «ایلوژن» تاکنون بازی‌های نفرین خانوادگی، ناشناخته، گرگینه و امید را ارائه داده است.

اتاق فرار امید

خيابان مطهرى، بعد از پل روحانى، روبروى فرهنگسراى بهمن

اتاق فرار نفرین خانوادگی
رجایی شهر، خیابان اصلی، نبش یازدهم شرقی، اتاق فرار نفرین خانوادگی

اتاق فرارناشناخته
رجایی شهر، خیابان اصلی، نبش یازدهم شرقی، اتاق فرار ناشناخته

اتاق فرار گرگینه
رجایی شهر، خیابان اصلی، نبش یازدهم شرقی، اتاق فرار گرگینه