مجموعه اتاق فرار

اِلف اسکیپ روم

مجموعه «اِلف اسکیپ روم» تاکنون بازی های مستاجر، میم مثل مادر و جنون را ارائه داده است.

اتاق فرار مستاجر
پیروزی
تلفن: 09228578566

اتاق فرار میم مثل مادر
تهرانپارس
تلفن: 09228578566

اتاق فرار جنون

پاسدارن

تلفن: 09228578566

 

اینستاگرام: elf_escaperoom