مجموعه اتاق فرار

اوِرال اسکیپ

مجموعه «اورال اسکیپ» تاکنون بازی‌ آزمایشگاه 13 را ارائه داده است.

اتاق فرار آزمایشگاه 13
ستارخان، ابتدای بهبودی، کوچه الهام، پلاک4، اتاق فرار آزمایشگاه 13
تلفن: 09046867724