مجموعه اتاق فرار

اولد هوس

مجموعه «اولد هوس» تاکنون بازی‌ پلاک اشتباه را ارائه داده است.

اتاق فرار پلاک اشتباه
شهرک اکباتان ، بیمه سوم ، کوچه هشتم ، پ ۱۷ ، اتاق فرار پلاک اشتباه
تلفن: 09213435953