مجموعه اتاق فرار

اوتوماتا

مجموعه «اوتوماتا» تاکنون بازی‌های اتاق 2077 و افسون را ارائه داده است.

اتاق فرار اتاق 2077
کرمانشاه، دبیراعظم، خیابان دارایی(سنگر)، جنب کیلینیک دکتر سارو یاراحمدی
تلفن: 09188861099

اتاق فرار افسون
کرمانشاه، خیابان بهار، جنب فروشگاه امپراتور
تلفن: 09188861099

وبسایت: otomata.ir

اینستاگرام: otomata_escape