مجموعه اتاق فرار

امگا اسکیپ

مجموعه «امگا اسکیپ» تاکنون بازی شوم را ارائه داده است.

اتاق فرار امگا
تهران، نارمک، ۴۶ متری ثانی، خیابان طاهری، پلاک ۱۷۶
تلفن: 09129368937

اینستاگرام: omegaescape.ir

سایت: omegaescaperoom.ir