مجموعه اتاق فرار

امگا اسکیپ

مجموعه «امگا اسکیپ» تاکنون بازی شوم را ارائه داده است.

اتاق فرار امگا
تهران، نارمک، ۴۶ متری ثانی، خیابان طاهری، پلاک ۱۷۶