مجموعه اتاق فرار

امن اسکیپ

مجموعه «امن اسکیپ» تاکنون بازی همسایه را ارائه داده است.

اتاق فرار همسایه
کرج، میدان شهدا، خیابان مانی، کوچه مانی اول، پلاک 15
تلفن: 09365366887

اینستاگرام: omen_escape