مجموعه اتاق فرار

اما اسکیپ

مجموعه اتاق فرار Ema Escape اما اسکیپ در منطقه نازی آباد تهران فعالیت خود را با افتتاح اتاق فرار پری زاد آغاز نمود.
آدرس:
خیابان رجایی خیابان اکبرمشهدی کوچه مصطفی خمینی