مجموعه اتاق فرار

اصفهان اسکیپ

مجموعه «اصفهان اسکیپ» تاکنون بازی‌ اتاق شماره 19 را ارائه داده است.

اتاق فرار اتاق شماره 19
اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، کوچه یحیی خان، کوچه نخل، بن بست زیتون، پ ۱۶، واحد ۱، اتاق فرار اتاق شماره 19
تلفن: 09907766757