مجموعه اتاق فرار

اسکیپ یارد

مجموعه «اسکیپ یارد» تاکنون بازی های جن گیر و مترسک را ارائه داده است.

اتاق فرار جن گیر
تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، خیابان مطهری ، پلاک ۲۳۶
تلفن: ۰۹۱۲۰۴۹۴۴۹۰

اتاق فرار مترسک
تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان بخارست ، خیابان مطهری ، پلاک ۲۳۶
تلفن:۰۹۱۲۰۴۹۴۴۹۰

اینستاگرام: escapeyard.ir