مجموعه اتاق فرار

اسکیپ یارد

مجموعه «اسکیپ یارد» تاکنون بازی های جن گیر و مترسک را ارائه داده است.

اتاق فرار جن گیر
تهران , سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، خیابان سپیدار، خیابان شکوفه، کوچه اشکان
تلفن: 09120494490

اتاق فرار مترسک
تهران , سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، خیابان سپیدار، خیابان شکوفه، کوچه اشکان
تلفن:09120494490

اینستاگرام: escapeyard.ir