مجموعه اتاق فرار

اسکیپ گیم

مجموعه «اسکیپ گیم» تاکنون بازی های جنون و مرکز تحقیقاتی R.S.S را ارائه داده است.

اتاق فرار جنون
کرمانشاه، میدان مرکزی، بلوار وحدت، نبش کوچه ۱۲۶ شرقی

اتاق فرار مرکز تحقیقاتی R.S.S
کرمانشاه، میدان مرکزی، بلوار وحدت، نبش کوچه ۱۲۶ شرقی