مجموعه اتاق فرار

اسکیپ گیم

مجموعه «اسکیپ گیم» تاکنون بازی های جنون و مرکز تحقیقاتی R.S.S را ارائه داده است.

اتاق فرار جنون
کرمانشاه، میدان مرکزی، بلوار وحدت، نبش کوچه ۱۲۶ شرقی، پلاک ۴۹
تلفن: 09181334529

اتاق فرار مرکز تحقیقاتی R.S.S
کرمانشاه، میدان مرکزی، بلوار وحدت، نبش کوچه ۱۲۶ شرقی، پلاک ۴۹
تلفن: 09181334529

اینستاگرام: escape_game.ir