مجموعه اتاق فرار

اسکیپ چلنج

مجموعه «اسکیپ چلنج» تاکنون بازی های انتقام و عزرائیل را ارائه داده است.

اتاق فرار انتقام
بزرگراه رسالت بین خیابان دردشت و بزرگراه باقری پلاک 380
تلفن: 09197681102

اتاق فرار عزرائیل
بزرگراه رسالت بین خیابان دردشت و بزرگراه باقری پلاک 380
تلفن: 09197681102