مجموعه اتاق فرار

اسکیپ چلنج

مجموعه «اسکیپ چلنج» تاکنون بازی انتقام را ارائه داده است.

اتاق فرار انتقام
بزرگراه رسالت بین خیابان دردشت و بزرگراه باقری پلاک 380
تلفن: 09197681102