مجموعه اتاق فرار

اسکیپ پنیک

مجموعه «اسکیپ پنیک» تاکنون بازی مادر را ارائه داده است.

اتاق فرار مادر
تهران بومهن خیابان محراب کوچه کاج پلاک ۳
تلفن: 09219826416

اینستاگرام: escape.panic