مجموعه اتاق فرار

اسکیپ ویژن

مجموعه «اسکیپ ویژن» تاکنون بازی‌های نفرین و گنج مردگان و IT در هران و بازی های نفرین و IT  را در اصفهان را ارائه داده است.

اتاق فرار نفرین 
شهرک گلستان، بلوار کاشان جنوب، میلاد دوم، میلاد چهارم، میثاق یکم، پلاک۳، اتاق فرار نفرین
تلفن: 093771744151

اتاق فرار گنج مردگان
شهرک گلستان، بلوار کاشان جنوب، میلاد دوم، میلاد چهارم، میثاق یکم، پلاک۳، اتاق فرار گنج مردگان
تلفن: 093771744151

اتاق فرار IT
بزگراه اشرفی اصفهانی جنوب، بعد از بلوار کمالی، جنب بانک آینده، پلاک ۱، واحد منفی ۲
تلفن:09104875487

اتاق فرار IT (اصفهان)
اصفهان-اتوبان آقابابایی – خیابان فرهنگ – روبروی مصالح فروشی
تلفن: 09138700900

اتاق فرار نفرین (اصفهان)
اصفهان-اتوبان آقابابایی – خیابان فرهنگ – روبروی مصالح فروشی
تلفن: 09138700900

 

اینستاگرام: escape.vision

وبسایت: escape-vision.com