مجموعه اتاق فرار

اسکیپ ورد

مجموعه «اسکیپ ورد» تاکنون بازی دی ان ای را ارائه داده است.

اتاق فرار دی ان ای
تهران، شهرک گلستان خیابان یاسمن جنب راهنمایی و رانندگی منطقه ۲۲
تلفن: 09399499660

اینستاگرام: escapeworld.ir