مجموعه اتاق فرار

اسکیپ واگن

مجموعه «اسکیپ واگن» تاکنون بازی‌ واگن شماره 9 را ارائه داده است.

اتاق فرار واگن شماره 9
میرداماد غرب به شرق، نرسیده به میدان مادر خیابان حصاری، پاساژ راز، طبقه اول، واحد ۵ ، اتاق فرار واگن شماره 9
تلفن: 02122254120