مجموعه اتاق فرار

اسکیپ هوم

مجموعه «اسکیپ هوم» تاکنون بازی‌های ماموریت غیر ممکن، پاپوش، خانه اشباح و گروگان را ارائه داده است.

اتاق فرار ماموریت غیر ممکن
خيابان كريمخان خيابان نجات الهي كوچه نويد پلاك 17، اتاق فرار ماموریت غیر ممکن
تلفن: 09305303713

اتاق فرار پاپوش
خيابان كريمخان خيابان نجات الهي كوچه نويد پلاك 17، اتاق فرار پاپوش
تلفن: 09305303713

اتاق فرار خانه اشباح
خيابان كريمخان خيابان نجات الهي كوچه نويد پلاك 17، اتاق فرار اشباح
تلفن: 09305303713

اتاق فرار گروگان
خيابان كريمخان خيابان نجات الهي كوچه نويد پلاك 17، اتاق فرار گروگان
تلفن: 09305303713